Chengxi Shipyard Professional Repair Center China

website: https://www.chengxi.cssc.net.cn
Email 1: N/A
Email 2: cssc.cxsy@chengxi.com
phone 1: +86 (510) 8166 8150
phone 2:
phone 3:
fax: +86 (510) 8166 8800
No. 1 Hengshan Road
Jiangyin
214433
Jiangsu
China
Center of Excelence | Application:
Product | Service: